Bibliografie

BOLOGNE, M., De proletarische opstand van 1830 in België, Leuven, 1979.
BUYST, E., Economische geschiedenis van de 19de en 20ste eeuw, Cursus, Katholieke Universiteit Leuven, Departement Geschiedenis, 2007.
CELIS, A.M., Werkelijkheid en fictie : het beeld van de adel in de nederlandstalige Belgische sociale roman tussen 1830 en 1860, Leuven, 1987.
COLENBRANDER, T., De Belgische Omwenteling, ’s Gravenhage, 1905.
CONSCIENCE, H., De Leeuw van Vlaanderen of de Slag der Gulden Sporen, Leuven, 1996.
DANSAERT, G., Frédéric de Merode en 1830, Brussel, 1930.
DE BELDER, J., ‘Veranderingen in de sociaal – economische positie van de Belgische adel in de negentiende eeuw’, Tijdschrift voor geschiedenis, 3 (1980), 483-501.
DE DIJN, A., ‘A pragmatic conservatism. Montesquieu and the framing of the Belgian Constitution (1830-1831)’, History of Europan Ideas, 28, 227-245.
DE DIJN, A., 'De afweging van het algemeen belang. Politiek en economie in het negentiende eeuwse België, H. DE SMAELE en J. TOLLEBEEK red., Politieke representatie, Leuven, 2002, 249-264.
DE POTTER, L., De Belgische omwenteling, 1828-1839, Dordrecht, 1840.
DE POTTER, L., Révolution belge 1828 à 1839 : souvenirs personnels, avec des pièces à l’appui, Brussel, 1840.
DE SCHRYVER, R., e.a. (red.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998.
DE SCHRYVER, R., Historiografie : vijfentwintig eeuwen geschiedschrijving van West-Europa, Leuven, 1997.
DE VOLDER, N., Sociale geschiedenis van België, I, Mechelen, s.d.
DEREZ, M., e.a. (red.), Vrijgevochten stad: Leuven en de revolutie van 1830-1831, Leuven, 2006.
DHONDT, J., ‘Nieuw geluid over 1830’, De Vlaamse Gids, maart-april 1951.
DIEU, M., Louvain pendant la révolution belge de 1830 et la campagne du mois d’août 1831, Leuven, 1930.
ELIAS, H.J., Geschiedenis van de Vlaamse gedachte, I, Antwerpen, 1970.
ELIAS, H.J., Geschiedenis van de Vlaamse gedachte, II, Antwerpen, 1971.
FISHMAN, J.S., Diplomacy and revolution: the London conference of 1830 and the Belgian revolt, Amsterdam, 1988.
GERRETSON, C., Muiterij en scheuring 1830, Antwerpen, 1936.
GEYL, P., Eenheid en tweeheid in de Nederlanden, Lochem, 1946.
GEYL, P., Geschiedenis van de Nederlandse stam, Amsterdam, 1961.
GEYL, P., Groen van Prinsterer en de scheuring van 1830, Amsterdam, 1936.
JANNSENS, P., De evolutie van de Belgische adel sinds de late middeleeuwen, Brussel, 1998.
JANSSENS, J., De helden van 1830: Feiten & mythes, Antwerpen, 2005.
JUDO, F. en VAN DE PERRE, S. (red.), De prijs van de scheiding : het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1830-1839), Kapellen, 2006
KNOOP, W.J., Herinneringen aan de Belgische omwenteling van 1830, ’s Gravenhage, 1886.
KNUVELDER, G.,Het rampjaar 1830, Hilversum, 1930.
KOMEN, M., Analyse van het beeld van de Belgische revolutie in de schoolhandboeken van 1830 tot 1914, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, Departement Geschiedenis, 2002.
MATTHIJS, K., De Mateloze Negentiende Eeuw: Bevolking, huwelijk, gezin en sociale verandering, Leuven, 2001.
MOMMEN, A., De teloorgang van de Belgische bourgeoisie, Leuven, 1982.
NATER, J.P., De tiendaagse veldtocht: de Belgische opstand 1830/1831, Haarlem, 1980.
PEETERS, E., Het labyrint van het verleden. Natie, vrijheid en geweld in de Belgische geschiedschrijving 1787-1850, Leuven, 2003.
PERELMAN-LIWER, F., La Belgique et la révolution polonaise de 1830, Brussel, 1948.
PIRENNE, H., Geschiedenis van België van begin tot heden, Brussel, 1954.
PIRENNE, H., Geschiedenis van België, V, Gent, 1929
PIRENNE, H., Geschiedenis van België, VI, Gent, 1930.
PRIMS, F., De sociaal – economische geschiedenis van België, Brugge, 1926.
REYNEBEAU, M., Een geschiedenis van België, Tielt, 2003.
RIETBERGEN, P. en VERSCHAFFEL, T. (red.), Broedertwist: België en Nederland en de erfenis van 1830, Leuven, 2006.
SCHOLL, S.H. red., 150 jaar katholieke arbeidersbeweging in België. (1789-1939), I, Brussel, 1963.
STENGERS, J., ‘La Révolution de 1830’, A., MORELLI, Les grands mythes de l’histoire de Belgique, de Flandre et de Wallonie, Brussel, 1995.
STENGERS, J., De koningen der Belgen: Macht en invloed, Leuven, 1993.
VAN HAEGENDOREN, M., Het ongeluksjaar 1830, Antwerpen, 1980.
VAN HOUTTE, J.A., Economische Geschiedenis van België, Cursus, Katholieke Universiteit Leuven, Departement Economische Wetenschappen, 1951.
VAN OPBROECKE, R., België: de geboorte van een staat, Roeselare, 2005.
VAN SAS, N.C.F. en TE VELDE, H. red., De eeuw van de Grondwet. Grondwet en politiek in Nederland 1798-1917, Deventer, 1998.
VAN SAS, N.C.F. red., Vaderland. Een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940, Amsterdam, 1999,
VAN SAS, N.C.F., Onze natuurlijke bondgenoot. Nederland, Engeland en Europa, 1813-1831, Groningen, 1985.
VERMEERSCH, A.J., Vereniging en Revolutie. De Nederlanden 1814-1830, Bussum, 1970.
VERSCHAFFEL, T., ‘Koning Willem I in de Belgische historiografie’, Onze Alma Mater, 52 (1998), 174.
WILS, L., ‘De Belgische Revolutie en de natievorming’, Wetenschappelijke tijdingen, 60 (2001), 3-18.
WILS, L., De Groot – Nederlandse geschiedschrijving, Leuven, 1984.
WILS, L., De Grootnederlandse beweging 1914-1944 : ontstaan, wezen en gevolgen, Leuven, 1982.
WILS, L., Van Clovis tot Di Rupo : de lange weg van de naties in de Lage Landen, Antwerpen, 2005.
WILS, L., Vlaams en Hollands in het Verenigd Koninkrijk, Antwerpen, 1956.
WILS, L., Vlaanderen, België, Groot-Nederland : mythe en geschiedenis, Leuven, 1994.
WITTE, E., De constructie van België: 1828-1848, Leuven, 2006.
WITTE, E., Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden, Antwerpen, 1990.

back to top