De Belgische Revolutie

Bij het tot stand komen van deze masterproef wil ik mijn dank betuigen aan mijn promotor A. De Dijn en professor T. Verschaffel voor de vele goede raadgevingen. Ook wil ik mijn ouders en mijn vriendin bedanken; zonder hun steun was ik nooit zover geraakt. Bijzondere dank ook aan Kevin Pelgrims voor de hulp bij het opstarten van de website.

Klik hier om verder te gaan